قیمت یونولیت

نکات زیر در قیمت یونولیت مورد نظر باشد:

  • در صورت اقدام به خرید یونولیت , تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  • قیمت یونولیت به صورت عددی می باشد.
  • قیمت ها  شامل هزینه حمل نمی گردد.
  •  جهت دریافت قیمت بقیه محصولات که در جدول زیر نیست تماس بگیرید.

 

قیمت یونولیت امروز مورخ ۹۸/۰۵/۰۴

ردیف نام کالا شرح کالا قیمت
۱ یونولیت تیرچه کرومیت ۶۰۰ الی ۷۰۰ گرم  تماس بگیرید
۲ یونولیت تیرچه کرومیت   ۷۰۰ الی ۸۰۰ گرم  تماس بگیرید
 ۳ یونولیت تیرچه کرومیت ۸۰۰ الی ۹۰۰ گرم   تومان
۴ یونولیت تیرچه کرومیت  ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم  تماس بگیرید
 ۵ یونولیت تیرچه کرومیت ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ گرم تماس بگیرید  تومان
 ۶ یونولیت تیرچه کرومیت ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ گرم تماس بگیرید
۷ یونولیت تیرچه کرومیت ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ گرم     تومان
 ۸ یونولیت تیرچه کرومیت ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ گرم تماس بگیرید
 ۹ یونولیت تیرچه کرومیت ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ گرم تماس بگیرید
 ۱۰ یونولیت تیرچه کرومیت ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ گرم تماس بگیرید
۱۱ یونولیت تیرچه کرومیت ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ گرم تماس بگیرید
۱۲ یونولیت تیرچه کرومیت استاندارد ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ گرم  تماس بگیرید  تومان
۱۳ یونولیت تیرچه بتنی ۹۰۰ الی ۱۰۵۰ گرم   تماس بگیرید
۱۴ یونولیت تیرچه بتنی ۱۰۵۰ الی ۱۲۵۰ گرم     تومان
۱۵ یونولیت تیرچه بتنی ۱۲۵۰ الی ۱۴۵۰ گرم     تومان
۱۶ یونولیت تیرچه بتنی ۱۴۵۰ الی ۱۶۰۰ گرم     تومان
۱۷ یونولیت تیرچه بتنی ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ گرم     تومان
۱۸ یونولیت تیرچه بتنی ۱۸۰۰ الی ۲۰۰۰ گرم     تومان
 ۱۹ یونولیت تیرچه بتنی ۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ گرم تماس بگیرید
 ۲۰ یونولیت تیرچه بتنی ۲۲۰۰ الی ۲۵۰۰ گرم     تومان