نکات محاسباتی در مورد تیرچه های فلزی ( کرومیت )

نکات محاسباتی در مورد تیرچه های فلزی ( کرومیت )

نکات محاسباتی در مورد تیرچه های فلزی ( کرومیت ) : نشریه شماره ۵۴۳ مشخصات سقف های تیرچه کرومیت (فلزی )  بر اساس نشریه شماره ۵۴۳ سازمان برنامه و بودجه معیین می گردد. نشریه فوق دارای جدول های  آماده برای Read More

اجزای تیرچه

اعضای سازنده تیرچه کرومیت ( فلزی )

اعضای سازنده تیرچه کرومیت ( فلزی ) سه جزء اصلی است  که به شرح زیر می باشد: بال تحتانی: اولین جزء از اعضای سازنده تیرچه کرومیت (فلزی ) بال تحتانی است . از ورق برش خورده ساخته می شود .این Read More