قیمت یونولیت

نکات زیر در قیمت یونولیت مورد نظر باشد:

  • در صورت اقدام به خرید یونولیت , تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  • قیمت یونولیت به صورت عددی می باشد.
  • قیمت ها  شامل هزینه حمل نمی گردد.
  •  جهت دریافت قیمت بقیه محصولات که در جدول زیر نیست تماس بگیرید.

قیمت یونولیت امروز مورخ ۹۸/۱۰/۱۰

ردیف نام کالا شرح کالا قیمت
۱ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری  ۷۰۰ الی ۸۰۰ گرم ۱۶۰,۰۰۰ ریال
۲ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری ۸۰۰ الی ۹۰۰ گرم ۱۸۰,۰۰۰ ریال
۳ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم ۲۰۰,۰۰۰ ریال
۴ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰ ریال
۵ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ گرم ۳۲۰,۰۰۰ ریال
۶ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ گرم ۳۴۰,۰۰۰ ریال
۷ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ گرم ۳۶۰,۰۰۰ ریال
۸ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ گرم ۳۸۰,۰۰۰ ریال
۹ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ گرم تماس بگیرید
۱۰ یونولیت تیرچه بتنی دومتری ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ گرم ۲۱۵,۰۰۰ ریال
۱۱ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ گرم ۲۳۵,۰۰۰ ریال
۱۲ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ گرم ۲۵۵,۰۰۰ ریال
۱۳ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ گرم ۲۶۸,۰۰۰ ریال
۱۴ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ گرم ۲۸۰,۰۰۰ ریال
۱۵ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ گرم ۲۹۵,۰۰۰ ریال
۱۶ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ گرم ۳۳۵,۰۰۰ ریال
۱۷ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ گرم ۳۵۵,۰۰۰ ریال