قیمت یونولیت

نکات زیر در قیمت یونولیت مورد نظر باشد:

  • در صورت اقدام به خرید یونولیت , تأیید قیمت الزامی می‌باشد.
  • قیمت یونولیت به صورت عددی می باشد.
  • قیمت ها  شامل هزینه حمل نمی گردد.
  •  جهت دریافت قیمت بقیه محصولات که در جدول زیر نیست تماس بگیرید.

قیمت یونولیت امروز مورخ ۹۸/۰۶/۲۸

ردیف نام کالا شرح کالا قیمت
۱ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری  ۷۰۰ الی ۸۰۰ گرم ۱۷۰,۰۰۰ ریال
۲ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری ۸۰۰ الی ۹۰۰ گرم ۱۹۰,۰۰۰ ریال
۳ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری ۹۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم ۲۱۰,۰۰۰ ریال
۴ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰ ریال
۵ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ گرم ۳۳۰,۰۰۰ ریال
۶ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ گرم ۳۷۰,۰۰۰ ریال
۷ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰ ریال
۸ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۸۰۰ الی ۱۹۰۰ گرم ۳۹۰,۰۰۰ ریال
۹ یونولیت تیرچه کرومیت دو متری ۱۹۰۰ الی ۲۰۰۰ گرم تماس بگیرید
۱۰ یونولیت تیرچه بتنی دومتری ۱۰۰۰ الی ۱۱۰۰ گرم ۲۱۰,۰۰۰ ریال
۱۱ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ گرم ۲۳۰,۰۰۰ ریال
۱۲ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ گرم ۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۳ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ گرم ۲۷۰,۰۰۰ ریال
۱۴ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ گرم ۲۸۵,۰۰۰ ریال
۱۵ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ گرم ۳۰۵,۰۰۰ ریال
۱۶ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ گرم تماس بگیرید
۱۷ یونولیت تیرچه بتنی دو متری ۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ گرم تماس بگیرید