قیمت یونولیت

📆 قیمت فوم سقفی  مورخ ۹۸/۰۷/۰۳

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری/ ۷۰۰ الی ۸۰۰ گرم ⬅️۱۶۰,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری/ ۸۰۰ الی ۹۰۰  گرم ⬅️۱۸۰,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت یک متری/۹۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم ⬅️ ۲۰۰,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت/۹۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم ⬅️   تماس بگیرید

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت دومتری/۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰گرم ⬅️۳۲۰,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت/۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰ گرم ⬅️  تماس بگیرید

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت دومتری/۱۷۰۰ الی ۱۸۰۰ گرم ⬅️۳۶۰,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت/۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ گرم ⬅️  تماس بگیرید

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت/۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ گرم ⬅️  تماس بگیرید

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت/۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ گرم ⬅️  تماس بگیرید

 

✳️ یونولیت تیرچه کرومیت/۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ گرم ⬅️  تماس بگیرید

 

✳️ یونولیت تیرچه بتنی/۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰گرم ⬅️ ۲۴۰,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه بتنی/۱۳۰۰ الی ۱۴۰۰ گرم ⬅️ ۲۶۰,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه بتنی/۱۴۰۰ الی ۱۵۰۰ گرم ⬅️  ۲۷۵,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه بتنی/۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ گرم ⬅️ ۲۹۵,۰۰۰ ریال

 

✳️ یونولیت تیرچه بتنی/۱۶۰۰ الی ۱۷۰۰ گرم ⬅️ تماس بگیرید

 

✳️ یونولیت تیرچه بتنی/۱۱۰۰ الی ۱۲۰۰گرم ⬅️۲۲۰,۰۰۰ ریال

 

 

 

✳️ یونولیت تیرچه بتنی/۲۰۰۰ الی ۲۲۰۰ گرم ⬅️ تماس بگیرید

 

 

 

☎️۰۲۱-۵۵۹۲۷۹۴۸

 

📱۰۹۱۲۱۲۲۱۶۷۴

 

💻Www.koromit.com

 

💻Www.koromit.ir

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEnI1ZpxGgoK9pYKWg